Business Intelligence Volwassenheidsscan

De Business Intelligence Volwassenheidsscan (BIV) is de manier om de staat van business intelligence in uw organisatie te toetsen en tot verbetervoorstellen te komen.

Aan de hand van interviews door uw hele organisatie wordt de huidige situatie (IST) bepaald op de terreinen architectuur, organisatie en ambitie. Ook wordt naar uw bronsystemen en eventueel al bestaande BI- en datawarehouseomgeving gekeken. De uitkomsten van de interviews en het technisch onderzoek leggen wij op de BI-volwassenheidsmatrix. Vervolgens stellen wij een passende eindsituatie over drie jaar voor (SOLL) en een plan van aanpak op hoog niveau om van de huidige situatie naar de voorgestelde nieuwe situatie te komen (concept roadmap). Wij maken ook een conceptdashboard om u te laten hoe de voorstellen in de praktijk uitgewerkt worden. Deze onderdelen krijgt u toegestuurd in een rapport en worden door ons uitgelegd aan uw management in een eindpresentatie bij u op locatie.

De scan heeft een doorlooptijd van twee tot vier weken, afhankelijk van de complexiteit in uw organisatie. U betaalt een vast bedrag dat wordt bepaald na een intake bij u op locatie. U betaalt de helft van het bedrag voor de start van de scan.

De scan is er in de varianten Compleet, Standaard en Compact. Voor de organisaties met heel weinig tijd bieden wij ook de BI-speeddate. In een halve dag houden wij een brainstorm met relevante personen in uw organisatie en binnen een week heeft u een uitwerking van wat de brainstorm heeft opgeleverd.