Integrale Informatieaanpak

De Integrale Informatieaanpak (IIA) is onze visie op een solide fundament om succesvol met Business Intelligence aan de slag te zijn in een organisatie. Deze aanpak bestaat uit verschillende onderdelen die samen een geïntegreerd pakket vormen dat alle zaken afdekt die horen bij de organisatie van Business Intelligence in organisaties. Wie bieden de verschillende onderdelen ook los aan als aparte diensten. U kunt ons bijvoorbeeld inschakelen voor een second opinion, om uw bij uw BI-projecten mee te draaien of om u het BI-beheer uit handen te nemen.

Het startpunt van een eerste programma voor Business Intelligence is de Business Intelligencevolwassenheidsscan (BIV). Deze bepaalt de huidige situatie (IST), stelt een passende eindsituatie over drie jaar voor (SOLL) en een voorstel voor plan op hoog niveau om van IST naar SOLL te komen (concept roadmap). Deze onderdelen komen in een einddocument en worden uitgelegd in een eindpresentatie.

De resultaten van de scan zijn het uitgangspunt voor het starten van een driejarig BI-programma op basis van een Strategie-Prestatieabonnement (SPA). Dit levert de personele invulling voor rollen op twee onderdelen; Business Intelligencebeheer (BIB) en Informatiestrategieontwikkeling (ISO). Dit vormt de ruggengraat van de BI-organisatie. De SPA wordt afgesloten per jaar, met voordelen wanneer het abonnement direct voor drie jaar wordt afgenomen. Het voordeel ligt bij drie jaar omdat dit een fundament is voor een succesvolle uitvoering van de Integrale Informatieaanpak. Daarnaast worden gedurende de drie jaar meerdere projectcycli volgens de Agile Analyticsaanpak (AAA) uitgevoerd om projectmatig grotere nieuwe functionaliteit aan de BI-omgeving toe te voegen.

Aan het einde van de driejaarscyclus volgt een nieuwe scan om te kijken in hoeverre de oude SOLL is gerealiseerd in een nieuwe IST en volgt een nieuwe SOLL die de basis vormt voor de verdere uitbouw en continuïteit van BI in uw organisatie. Dit zorgt voor een voortdurend borgen van het BI-proces in uw informatie- en sturingsstrategie. Dit lijdt tot continue verbetering van uw organisatie door het maken van keuzes op basis van informatie, oftewel Informatiegestuurd beslissen (IGB).

De samenstelling van het SPA kan per abonnementsjaar een keer kostenloos worden aangepast wanneer de situatie op BI-gebied in de organisatie daar om vragen. Daarnaast kan voor ieder nieuw jaar een nieuwe samenstelling worden afgesproken, ook wanneer het SPA voor meerdere jaren is afgenomen.